SHV – Svenska Hästars värn

”Title: SHV bedriver räddningsstall för flera vanvårdade hästar
SHV är föreningen som i överensstämmelse med sitt namn ägnar sig åt Svenska Hästars Värn. Att det finns ett behov av föreningar av detta slag står utom tvivel, eftersom det tyvärr finns en mängd hästar som behandlas dåligt och vanvårdas av sina ägare. SHV ser sin uppgift i att ta hand om hästar som efter veterinärs bedömning är rehabiliteringsbara. Föreningen återställer dessa hästar psykiskt och fysiskt och placerar dem sedan i nya foderhem, där de får ett bra fortsatt liv. För sin överlevnad är föreningen beroende av medlemskapsavgifter och sponsorer.

SHV och skötseln av vanvårdade hästar

SHV har funnits sedan 1993 och uppkom av ett behov som organisation när två personer hittade vanvårdade hästar och ville ta hand om dem. Tyvärr är det alltför vanligt med hästar som far illa och den här föreningen har tagit på sig att ta hand om de fall som upptäcks av myndigheter och veterinärer och hjälpa hästarna fram till förtroende och ett tryggt liv. Hittills har akutvården av hästar i nöd skett på olika, mindre akutstall runt om i landet, men nu är det aktuellt med ett stort räddningsstall som kan ta emot ett större antal hästar.

Att vanvårda en häst kan innebära att den får vara ute i hage utan vindskydd och tillräckligt med vatten och foder, eller att hästen bara får stå i stallet. Vanvård kan också yttra sig i otillräckligt foder eller för långa hovar. En häst är ett djur som behöver mycket omsorg och skötsel för att må bra och se friskt ut. Det är ett mycket intelligent djur som i likhet med hunden står sin skötare nära. SHV har inblick i hästens natur och förstår sig på hur den bäst kan rehabiliteras.

SHV rehabiliterar hästar som blivit dåligt skötta

Föreningens ekonomiska stödramar

SHV är som tidigare nämnts helt och hållet beroende av medlemsavgifter och sponsorer för att klara sin dagliga verksamhet. För att vara medlem krävs det att årsavgiften på ett par hundra kronor om året betalas in. I utbyte skickas en medlemstidning ut fyra gånger om året och vid beställning av hästfoder och kosttilskott ger ett antal företag rabatt på beställningsvärdet. För det företag som vill vara medlem uppgår medlemsavgiften till en tusenlapp om året. Till hästintresserade i vänskapskretsen är det en möjlighet att skänka ett medlemsskap i gåva. Det har både föreningen och vännen nytta av.

Ett antal sponsorer stödjer årligen SHV och ser till att verksamheten kan drivas vidare. Här rör det sig om företag av alla de slag, från hästfoderleverantörer till elföretag och tryckerier. Sponsorerna är ett oerhört viktigt fundament för föreningen och dess framtida utveckling beror mycket på hur trogna dessa sponsorer förblir och hur många nya som kan vinnas över till föreningen. Andra former av stöd än medlemskap och sponsring kan vara att bli fadder, skänka en minnesgåva, testamentera, bli fodervärd eller akuthem.

En förening som når sina mål

SHV har, vilket nämnts tidigare i texten, som sitt senaste projekt initierat ett räddningsstall. Avsikten med ett sådant är att kunna samla flera hästar på samma plats och med enkel logistisk struktur kunna erbjuda dem den rehabilitering som de behöver. Det handlar här om den akutvård de utsatta hästarna får innan de stabiliserats och kan placeras i foderhem. Tack vare ekonomiska bidrag av ovan nämnd karaktär har det blivit möjligt för den här föreningen att på allvar utöka sin verksamhet – detta är ett föredömligt exempel för andra föreningar och för bidragsgivare.